Scoil Uí Riada

Fáilte go dtí Scoil Uí Riada
Fáilte romhaibh uilig chuig suíomh idirlíon Scoil Uí Riada 

Fáilte!

Is bunscoil chomhoideachas, lán-Ghaeilge, caitliceach í Scoil Uí Riada (SUR) a osclaíodh i 1986, chun freastal ar an éileamh ar bhunoideachas trí Ghaeilge sa cheantar áitiúil. Tá sé mar aidhm ag SUR an Ghaeilge agus an cultúr a ghabhann leis an teanga a chur chun cinn sa scoil agus sa phobal máguaird.
Scoil Uí Riada is an all-Irish co-educational primary school established in 1986 by parents wishing to have their children taught through the medium of Irish. The school aims to promote the Irish language and its associated culture within the school and in the general public at large.

Féilire / Calendar

School Notices

Am Oscailte

 9:00 – Yard Opens 
 9:20 – School Begins 
 2:00 – Infants home-time
 3:00 – Home-time for all