Ráiteas Físe

Déanfaidh Scoil Uí Riada chuile iarracht timpeallacht fáilteach, sábháilte, spreagrúil foghlama a chur ar fáil tré mheán na Gaeilge, áit a mbeidh deis ag gach páiste forbairt iomlán a dhéanamh mar dhuine atá sona, muiníneach agus ómósach agus a bheith in ann ról dearfach a ghlacadh sa socaí.

Scoil Uí Riada will endeavour to provide a welcoming safe learning environment through the medium of the Irish language, where each child will develop to his/her full potential as a happy, confident, proud, respectful individual capable of playing a positive role in society.