Operation Transformation SUR 2016!!

Operation Transformation SUR

Thosamar ár ‘Operation Transformation’ féin inniu i Scoil Uí Riada.

An sprioc atá i gceist ná feabhas a chur ar sláinte na bpáistí ó thaobh aclaíocht de… agus ag an am céanna béim a chur ar an

tábhacht a bhaineann le bia sláintiúil dóibh (féach ar an leathanach eile atá ar an suíomh ‘Bia Folláin)

Tá cead ag na páistí (ó Naíonáin Mhóra suas) bheith ag siúl timpeall na scoile ó 9:00-9:20. Tá an suim ag na páistí glacadh páirt i

seo agus baineann siad an-taitneamh as!! Chomh maith le seo beidh gach rang ag déanamh aclaíocht breise leis an múinteoir ranga.

Leanfaidh ‘Operation Transformation  SUR’ ar aghaidh ar feadh sé seachtaine agus bheadh sé go hiontach más féidir libh bheith ag

caint faoi sa bhaile & moladh a thabhairt dóibh, don obair iontach atá ar siúl acu  :-P

Beidh gach múinteoir ag piocadh ‘Réalta na Seachtaine’ gach seachtain… cailín nó buachaill a rinne iarracht iontach!!!

Bí ag féachaint ar an suíomh chun grianghrafanna dúinn a fheiceáil & níos mó nuacht a chloisteáil!!

Míle buíochas, Múinteoir Elaine.