Ranganna Meán Fómhair 2022

Please find below the list of classes and teachers for this coming year 2021/22

Junior Infants/ Naíonáin Shóisearcha

Naíonáin Shóisearacha – Avril

Naíonáin Shóisearacha – Elaine

Naíonáin Shóisearacha – Sharon

Naíonáin Shinsearacha/ Senior Infants

Naíonáin Shinsearacha – Aibhistin

Naíonáin Shinsearacha – Denise

Naíonáin Shinsearacha – Eimear

Rang 1/ First Class

Rang 1 – Máistir Darragh

Rang 1 – Múinteoir Saoirse

Rang 2/ Second Class

Rang 2 – Múinteoir Jean

Rang 2 – Máistir Seán

Rang 3/ Third Class

Rang 3 – Máistir Brendan

Rang 3 – Múinteoir Ciara Ní Dhubhlaoich

Rang 3 – Maistir Darragh

Rang 4/ Fourth Class

Rang 4 – Máistir Eoin

Rang 4 – Máistir George

Rang 4 – Múinteoir Seosaimhín

Rang 5/ Fifth Class

Rang 5 – Maistir Aodan

Rang 5 – Múinteoir Sorcha

Rang 6/ Sixth Class

Rang 6 – Máistir Fiachra

Rang 6 – Máistir Pól

Rang 6 – Múinteoir Elaine

Foireann Tacaíocht Foghlama